6. Lisans başvurusu

6.2. Nihai sertifikasyon kararı

Nihai sertifikasyon kararınızı belirtin.

Sertifikasyon onayı halinde: Üretici bilgiyi vermediyse ya da bilgi denetim sırasında değiştiyse istenen bilgiyi bu ekranda girin. Üreticinin öz-değerlendirmesi her durumda istenecektir. Aşağıdaki bilgileri henüz ekleyip onaylamadınızsa (aracılar/alt yükleniciler), bunu lütfen şimdi yapın.

Lisans başvurusu sırasında alacağınız soru formunda, üreticinin performans hakkında bazı soruları cevaplayacaksınız. MultiTrace verilen bilgileri doğrular ve ek bir açıklama gerekirse, ek soruları gösterebilir. Bunun amacı, S&A’nın lisans gözden geçirmesi sırasında sorabileceği sorulara henüz o sırada cevaplar verebilmektir. Sürecin bu bölümüne ayrılan süre, lisansın gözden geçirilmesi ve onayı için geçen bekleme süresini azaltacaktır.

Soruları cevaplamayı bitirdikten sonra Lisans Başvrusunu, Submit (Gönder) tuşuna basarak gönderebilirsiniz.

Daha fazla eğitim için Bölüm 1. Giriş - Hızlı Başlangıç’taki Lisans Başvurusu videosunu izleyin.