Tổng quan các chủ đề

 • Chung

 • E-page: Traceability User Guide

  TÀI KHOẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN CŨ: RAINFOREST ALLIANCE & UTZ (MÃ SỐ TÀI KHOẢN /ID: ME01_12345)

  MultiTrace User Guidance (Legacy account) - ENG, ES, PT, VI

  Ở trang thông tin điện tử này, các đơn vị sở hữu chứng nhận hiện đang sử dụng các tài khoản của hai chương trình trước đây: Rainforest Alliance và/hoặc UTZ có thể tìm thấy nội dung hướng dẫn sử dụng hệ thống MultiTrace cho các chủ đề sau đây: 

  ·       Thiết lập lại mật khẩu;

  ·       Tài chính (Ủy quyền thanh toán hóa đơn thu phí bản quyền);

  ·       Các cài đặt (quản lý người sử dụng tài khoản, cài đặt về ngôn ngữ sử dụng và các email thông báo).  

  Đối với nội dung hướng dẫn các nghiệp vụ khai báo về quản lý truy nguyên, vui lòng tìm hiểu thêm tại tài liệu: Tài liệu hướng dẫn sử dụng về quản lý truy nguyên.


  TÀI KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN RAINFOREST ALLIANCE 2020 (MÃ SỐ TÀI KHOẢN/ID: RA_00000012345)

  Đối với nội dung hướng dẫn các nghiệp vụ khai báo về quản lý truy nguyên, vui lòng tìm hiểu thêm tại tài liệu: Tài liệu hướng dẫn sử dụng về quản lý truy nguyên.