Cuộc đua đang diễn ra để đáp ứng các yêu cầu của Quy định của Liên minh Châu Âu về Sản phẩm Không phá rừng (EUDR) trước ngày 30 tháng 12 năm 2024—và các công ty cà phê và ca cao được chứng nhận có thể coi Rainforest Alliance là đối tác mạnh mẽ trong chặng nước rút này.
Với tư cách là người đi đầu trong cuộc chiến chống nạn phá rừng trong hơn 35 năm, chúng tôi sẵn sàng tận dụng tối đa tiềm năng của hệ thống và dịch vụ của mình để giúp các đối tác trong chuỗi cung ứng ca cao và cà phê được chứng nhận thể hiện sự tuân thủ các yêu cầu của EUDR.
EUDR đã được liên kết chặt chẽ với phương pháp tiếp cận được đưa vào Chương trình Chứng nhận Rainforest Alliance, với một số khác biệt nhỏ nhưng quan trọng giữa các yêu cầu của cả hai.
Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về EUDR là gì và ý nghĩa của nó đối với người sở hữu chứng chỉ.

Última atualização: quinta-feira, 25 jan. 2024, 11:33