Topic outline

 • Những thay đổi trong Tiêu chuẩn từ V1.2 lên V1.3

  Chào mừng bạn đến với Khóa học điện tử về những thay đổi của Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững năm 2020 từ Phiên bản 1.2 sang Phiên bản 1.3. Khóa học này được thiết kế để hỗ trợ những người sở hữu chứng chỉ đã được chứng nhận theo Phiên bản 1.2 của Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững hiểu những thay đổi từ Phiên bản 1.2 sang Phiên bản 1.3 để họ có thể thích ứng với phiên bản mới của Tiêu chuẩn.

  Ba video đào tạo giải thích những thay đổi bằng các chức năng tương tác. Cuối bài sẽ có bài kiểm tra cuối khóa để xác nhận sự hiểu biết của bạn và chứng chỉ năng lực sẽ được cấp khi vượt qua bài kiểm tra và điền vào mẫu phản hồi.

  Tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất với việc triển khai tiêu chuẩn Phiên bản 1.3.

  Trân trọng kính chào,

  Huấn luyện viên: Reiko Enomoto

  Reiko the trainer

 • Video đào tạo

 • Tài nguyên dành cho người tham gia

 • Bài kiểm tra cuối cùng

  Chúng tôi muốn dành chút thời gian để kiểm tra kiến thức của bạn. Bạn có 20 phút, có 20 câu hỏi và tỷ lệ đậu là 80%. Vì vậy, bạn cần trả lời đúng ít nhất 16 câu hỏi. Nếu thất bại, bạn có thể thử lại cho đến khi đạt. Cần phải vượt qua bài kiểm tra để có được chứng chỉ.

 • Thông tin phản hồi của bạn

  Phản hồi là một phần thiết yếu trong quá trình đào tạo và cho phép chúng tôi liên tục cải thiện. Vui lòng hoàn thành hoạt động này.

 • Giấy chứng nhận

  Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành khóa học điện tử về những thay đổi trong tiêu chuẩn. Nếu vượt qua bài kiểm tra, bạn sẽ được cấp chứng chỉ năng lực. Hãy đảm bảo nhấp vào chứng chỉ và tải xuống một bản sao để tham khảo trong tương lai.

  Cảm ơn bạn vì sự tham gia của bạn. Tôi chúc bạn triển khai thành công tiêu chuẩn Phiên bản 1.3 trong trang trại/nhóm của bạn.

  Trân trọng,

  Reiko Enomoto