• Frequently Asked Questions and Answers


                                                                                                                        FAQ


  Chào mừng bạn đến với phần Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) của RALN. Tất cả người dùng đều có thể truy cập trang FAQ để trên trang này có thể có câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi. 

  Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình hoặc có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua learn@ra.org. 

  Xin lưu ý: Trang web này vẫn đang được xây dựng. Các câu hỏi và câu trả lời sẽ được bổ sung thường xuyên và sẽ có bản dịch cho tất cả nội dung.   • Trainings and E-courses

   TÔI CÓ THỂ TÌM THẤY CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VÀ KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN SẴN CÓ Ở ĐÂU? 

   RALN lưu trữ hàng trăm trang cho các sự kiện đào tạo cá nhân cũng như các khóa học trực tuyến. Bạn có thể tìm thấy các trang này ở những vị trí sau đây. 

   • Trang tổng quan của bạn là trang đích sau khi đăng nhập. Tại đây, bạn có thể xem các khóa đào tạo và khóa học trực tuyến mà bạn ghi danh và xem tiến độ từng khóa đào tạo và khóa học. Bạn cũng có thể xem các huy hiệu (biểu tượng công nhận kỹ thuật số được trao sau khi hoàn thành các cột mốc học tập nhất định trong các trang cá nhân cho các khóa đào tạo và khóa học trực tuyến) bằng cách cuộn xuống trên trang tổng quan. Xin lưu ý rằng nếu bạn không thể tìm thấy bất cứ khóa học nào được liệt kê trực tiếp trong phần “my courses” (các khóa học của tôi) trên trang tổng quan của bạn, thì điều đó có nghĩa là bạn chưa ghi danh bất cứ khóa đào tạo hoặc khóa học trực tuyến nào.  
   • Bạn có thể duyệt xem tất cả và bất kỳ khóa đào tạo và khóa học trực tuyến nào đang diễn ra mà bạn có thể truy cập qua ô điều hướng ở phần “search courses” (tìm kiếm các khóa học). Hầu hết các khóa đào tạo đều không dành cho tất cả những người tham gia mà “có mục tiêu” là những đối tượng cụ thể và chỉ có thể truy cập khi được mời. Nếu bạn muốn hỏi về cách truy cập bất cứ khóa đào tạo có mục tiêu nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với giảng viên nếu được. 
   • Đối với một số nhóm mục tiêu, có sẵn các kế hoạch học tập qua trang tổng quan, trong ô ở bên phải của phần “your program” (chương trình của bạn). Các kế hoạch học tập thông báo lộ trình học tập có thể có và có thể hiển thị các khóa đào tạo vẫn đang được phát triển. Vui lòng liên hệ với điều phối viên đào tạo được chỉ định cho từng khu vực để biết thêm thông tin.    Registration and accountCertificates and learning progress