• Frequently Asked Questions and Answers


                                                                                                                        FAQ


  Chào mừng bạn đến với phần Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) của RALN. Tất cả người dùng đều có thể truy cập trang FAQ để trên trang này có thể có câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi. 

  Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình hoặc có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua learn@ra.org. 

  Xin lưu ý: Trang web này vẫn đang được xây dựng. Các câu hỏi và câu trả lời sẽ được bổ sung thường xuyên và sẽ có bản dịch cho tất cả nội dung.   • What is the RALN?

   Mạng Lưới Học Tập của Rainforest Alliance (RALN) là Hệ Thống Quản Lý Học Tập (LMS) dựa trên nền tảngMoodleđược sử dụng rộng rãi. Rainforest Alliance sử dụng RALN để hỗ trợ việc tìm hiểu về Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững và nhiều chủ đề khác trong nhiều nhóm mục tiêu. Thông qua RALN, người tham gia trong các khóa đào tạo trực tiếp và trực tuyến cũng như các khóa học trực tuyến có thể ghi danh trên các trang khóa học khác nhau, theo dõi tiến độ học tập, kiểm tra năng lực của họ và gửi phản hồi cho chúng tôi, qua đó tạo điều kiện để không ngừng cải thiện hệ thống.    Registration and account