Tổng quan các chủ đề

 • Chung

 • 2020 Sustainable Agriculture Standard
   Tổng quat
   Thời gian 8 giờ


   Ngôn ngữ
   Tuyên bố từ chối trách nhiệm
  Chào mừng bạn đến với Khóa học trực tuyến về Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững 2020. Khóa học này sẽ giúp bạn nắm được kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về tất cả các chủ đề trong tiêu chuẩn.

  Mỗi yêu cầu được giải thích thông qua các hình ảnh, minh họa và ví dụ thực tế trên trang trại/vườn cây và trong suốt khóa học sẽ có các bài tập tình huống ngắn dưới hình thức các câu hỏi trắc nghiệm để bạn có thể tự đánh giá mức độ hiểu biết của mình

  Tất cả các mô-đun đều có thể truy cập miễn phí cho bất kỳ ai mà không cần đăng ký.  Chương  6


  English

  Español

  Français

  Português

  Türkçe

  Deutsch

  Bahasa Indonesia

  Tiếng Việt

  简体中文

  日本語


  Tất cả mọi người đều có thể truy cập khóa học miễn phí, tức là không cần tạo tài khoản người dùng để truy cập nội dung. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sự tiến bộ của mình được theo dõi để nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học, vui lòng đăng ký trên nền tảng học tập của chúng tôi, đăng nhậpđăng ký khóa học.
  Bạn sẽ có thể nhận được chứng chỉ hoàn thành khi tất cả các mô-đun có sẵn.
  Mô-đun


  41