Tổng quan các chủ đề

 • Learning plan for Certification Bodies

  Kính gửi người dùng Rainforest Alliance Learning Network,

  Phòng Đào Tạo hiện đang tìm cách kích hoạt các hành trình học tập phù hợp cho tất cả người dùng hệ thống này, ví dụ như chính bạn. Những lộ trình tùy chỉnh này sẽ rõ ràng theo tuần tự để giúp bạn hiểu được hiện đang có những khóa học nào và khoá học nào đặc biệt phù hợp cho riêng bạn. Sự ra mắt thú vị của các tiêu chuẩn mới cùng với thời điểm Covid-19 chưa từng có trước đây làm tăng tầm quan trọng của việc đến gần bạn hơn và đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn một cách chính xác nhất có thể.

  Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn đạt được kết quả học tập bạn mong muốn! Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi: learn@ra.org

  Thông tin mới sẽ sớm được cập nhật - hãy theo dõi để biết những gì sắp tới!

  Trân trọng, Phòng Đào Tạo