Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

7. Trợ giúp & Hỗ trợ

Quý vị đã xem hướng dẫn và video trong chương 1. Giới thiệu - Bắt đầu nhanh chưa?

Để biết thông tin về chương trình, ghi nhãn hoặc bất kỳ chủ đề nào khác liên quan đến chương trình, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Thành viên của chúng tôi qua customersuccess@ra.org.

Trong trường hợp quý vị gặp trục trặc kỹ thuật khi sử dụng MultiTrace, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua customersuccess@ra.org.