Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

5. Quản lý cài đặt

5.5. Cài đặt ngôn ngữ

Nhấp vào tên tài khoản của bạn ở góc trên bên phải trong màn hình MultiTrace của quý vị và chọn ngôn ngữ ưa thích.

Danh mục kiểm tra và mẫu có thể được tải xuống trực tiếp từ MultiTrace sau khi thay đổi cài đặt ngôn ngữ hoặc có thể được tìm thấy bằng các ngôn ngữ khác nhau ở cuối trang trong chương 1. Giới thiệu - Bắt đầu nhanh.