Trang điện tử/Hướng dẫn Sử dụng MultiTrace dành cho Thành viên

1. GIỚI THIỆU – KHỞI ĐỘNG NHANH

1.1. MultiTrace là gì?

MultiTrace là hệ thống truy nguyên nguồn gốc bảo chứng cho tương lai đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thành viên về độ tin cậy của dữ liệu (trang trại được chứng nhận). Hệ thống này hỗ trợ cách làm việc mới và cải tiến giữa Rainforest Alliance và các tổ chức chứng nhận, người nông dân và công ty để đảm bảo tốt hơn nữa chất lượng, khả năng tiếp cận và tính minh bạch của dữ liệu.

MultiTrace đặt nền tảng cho các đổi mới trong tương lai. Trong tầm nhìn mới của chúng tôi về việc chứng nhận, dòng dữ liệu bắt đầu từ người nông dân và tại đúng thời điểm, điều này sẽ bao gồm cả những nông dân sản xuất quy mô nhỏ. Trong tương lai, khả năng truy cập dữ liệu liên quan đến người nông dân và đồng thời tiếp cận các nguồn dữ liệu khác sẽ tạo ra cái nhìn toàn diện hơn về chuỗi cung ứng. Điều này sẽ đưa đến cho tất cả chúng ta những nhìn nhận sâu sắc hơn để dựa vào đó mà hành động, để chúng ta có thể cùng nhau góp phần tạo nên một thế giới nơi mà con người và thiên nhiên phát triển hài hòa.


Tại sao truy nguyên nguồn gốc lại quan trọng?

Mục đích của MultiTrace là bảo vệ khả năng truy nguyên nguồn gốc các sản phẩm được chứng nhận trong toàn bộ chuỗi cung ứng và cho phép cấp chứng nhận và cấp giấy phép.

Việc báo cáo hoạt động mua, bán và xử lý các sản phẩm được chứng nhận là yêu cầu của tiêu chuẩn chứng nhận.

 

Mức độ thường xuyên

Quý vị cần phải cập nhật mục mua bán & hàng hoá của mình ít nhất ba tháng một lần. Để có cái nhìn tổng quan tốt hơn và rõ ràng hơn về khối lượng có sẵn và các giao dịch mở, quý vị nên cập nhật mục Mua bán & Hàng hoá của mình thường xuyên hơn.

Thực hiện các giao dịch là điều rất quan trọng để người mua có sẵn khối lượng đã mua cho các hoạt động xử lý/mua bán của riêng họ trong MultiTrace.


Việc sử dụng hệ thống truy nguyên nguồn gốc sẽ được kiểm tra trong quá trình đánh giá (đột xuất) và khi được thực hiện chính xác, nó sẽ tránh được các lỗi không phù hợp.