E-sayfa / MultiTrace Kullanıcı Rehberi

7. Ticaret & Stok

7.4. Son Satış Miktarı

Son satış, ürünlerin izlenebilirliğinin sonunu belirler. Bu işlem, saf ürünlerinin saf olmayan içerik maddesiyle karıştırıldığında ya da saf ürünlerinin tüketici nihai ürünlerinde kullanıldığında yapılır.

Yarı mamul, tüketici nihai ürünü ve yiyecek hizmeti ürünlerinin (ör. kahve özütü, aroma, renk, likör ya da başka herhangi bir kahve temelli ürün), aşağıdaki durumlarda tüm RA/UTZ miktarları için bu Redeem (Son satış) stok faaliyetini bildirmelidir:

1)    Ürünler RA/UTZ talebiyle (ambalaj üstü veya ambalaj dışı) tüketici nihai ürünü olarak ambalajlanıp satılıyorsa;

2)    Ürünler, saf üründen farklı içerik maddeleriyle (çikolata örneğinde olduğu gibi) karıştırıldıktan veya özüt, aroma vb. ürünlere dönüştürüldükten sonra RA/UTZ olarak talep ediliyorsa (ambalaj üstü veya ambalaj dışı);

3)    Şirket talep etmeme (non-claiming) muafiyeti ile çalışıyorsa. Kredi biriktirmeye izin verilmez: RA/UTZ olarak satın alınan ve üretim için kullanılan her türlü miktarın bildirimi yapılması gerekir.

Son satış miktarının bildirilmesi, program ücreti için fatura oluşturulmasını tetikleyebilir.

Bu faaliyetin nasıl gerçekleştirileceğini görmek için bölüm 1. Giriş - Hızlı Başlangıç’taki videoya göz atın.