E-sayfa / MultiTrace Kullanıcı Rehberi

7. Ticaret & Stok

7.8. Geri alma işlemi

Geri alma - Bir ticaretin geri çevirilmesi isteği

Hata içeren bir satış bildirimi onaylandıysa, lütfen hatanın farkına varır varmaz “Reverse (“Geri Al”) fonksiyonunu kullanın. Tedarik zinciri boyunca komplikasyonlara neden olunmasını önlemek üzere, ticaretin veya işlemin bir an önce ve miktarın alıcı tarafından başkasına satılmasından önce geri döndürülmesi çok önemlidir. Lütfen, ileri adımlar atılmışsa, hatalı ticaret işlemini geri döndürmenin her zaman mümkün olmayacağını unutmayın.

1 yıldan eski olan ticari işlemleri geri döndürmek mümkün değildir.

Geri alma işleminde diğer tarafın geri döndürmeyi TEYİT ETMESİ ya da REDDETMESİ gerekir.

Geri alma teyidi

Alıcınız veya satıcınızın bir satış bildiriminin geri döndürülmesini istemesi ve sizin de kabul etmeniz halinde lütfen bu geri almayı TEYİT edin.

Geri almayı Reddetme

Alıcınız veya satıcınız bir satış bildiriminin geri döndürülmesini istediyse ve siz bunu kabul etmiyorsanız, lütfen geri döndürmeyi REDDEDİN; neden reddettiğinizi belirtebilirsiniz.

Bu işlem, sistemde yetkili olarak işaretlenmiş olsanızda, sadece ürün sahipleri tarafından yapılabilir.