Help with Search courses

Vietnamese - E-course on the Sustainable Agriculture Standard 2020

Chào mừng bạn đến với Khóa học trực tuyến về Tiêu Chuẩn Nông Nghiệp Bền Vững 2020. Khóa học này sẽ giúp bạn nắm được kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về tất cả các chủ đề trong tiêu chuẩn.

Mỗi yêu cầu được giải thích thông qua các hình ảnh, minh họa và ví dụ thực tế trên trang trại/vườn cây và trong suốt khóa học sẽ có các bài tập tình huống ngắn dưới hình thức các câu hỏi trắc nghiệm để bạn có thể tự đánh giá mức độ hiểu biết của mình.

Khóa học này vẫn đang được xây dựng và các học phần nội dung mới sẽ được bổ sung vào hàng tuần. Trong vài tháng tới đây, sẽ có tất cả 38 phần nội dung liên quan đến tất cả các chủ đề trong tiêu chuẩn này.

Chúng tôi chúc bạn có một hành trình tuyệt vời hướng đến công tác phát triển bền vững.


Chào thân ái,

Giảng viên: Reiko Enomoto

Reiko the trainer


Trainer: Reiko Enomoto