Blog entry by Cường Vũ Đình

anh ca nhan
by Cường Vũ Đình - Thursday, 12 July 2018, 8:19 AM
Anyone in the world
Ước mơ về một khoá học dành riêng cho chương trình chuẩn về sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. UTZ đã giúp tôi khai mở thông tin về các tiêu chuẩn được áp dụng trong sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, dù hiện nay chỉ mới áp dụng đối với cây cà phê, cao cao và chè, nhưng tương lai sẽ có tín hiệu tốt hơn cho những nông hộ chuyên canh cây cà phê, đây là điều tôi ao ước có thể chia sẻ kiến thức và ứng dụng vào sản xuất cà phê theo hướng bền vững, nhằm mang lại lợi ích kinh tế hơn nữa cho người nông dân Việt Nam, bước ra thị trường thế giới, khẳng định vị trí cà phê đối với thị trường thế giới trong tương lai