Site blog

Page: () 1 2 3
Picture of Namidia Roger Coulibaly
by Namidia Roger Coulibaly - Wednesday, 22 August 2018, 1:26 PM
Anyone in the world

je suis très heureux de participer au cours que votre équipe met sur le net , et je souhaiterais qu'il ait plus de vidéos en Français et aussi le tableau de bord pourrait être aussi en Français.

merci a toute l'équipe,

cordialement Coulibaly.

Associated Course: Program Technical AssistantsProgram Technical Assistants
 
anh ca nhan
by Cường Vũ Đình - Thursday, 12 July 2018, 8:19 AM
Anyone in the world
Ước mơ về một khoá học dành riêng cho chương trình chuẩn về sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. UTZ đã giúp tôi khai mở thông tin về các tiêu chuẩn được áp dụng trong sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, dù hiện nay chỉ mới áp dụng đối với cây cà phê, cao cao và chè, nhưng tương lai sẽ có tín hiệu tốt hơn cho những nông hộ chuyên canh cây cà phê, đây là điều tôi ao ước có thể chia sẻ kiến thức và ứng dụng vào sản xuất cà phê theo hướng bền vững, nhằm mang lại lợi ích kinh tế hơn nữa cho người nông dân Việt Nam, bước ra thị trường thế giới, khẳng định vị trí cà phê đối với thị trường thế giới trong tương lai
 
KAUSHIK SENGUPTA
by kaushik sengupta - Friday, 5 May 2017, 7:50 AM
Anyone in the world

Dear Team,


I have attended the course however not able to complete the feedback survey as the field seems to be not active.


Can you send me the link where I can complete it so that you can issue me the certificate of completion.


 
KAUSHIK SENGUPTA
by kaushik sengupta - Thursday, 4 May 2017, 9:42 AM
Anyone in the world

Hello,


The new version 1.1 is very broad and covered most of the aspect of CoC.

Associated Course: UTZ Academy blogUTZ Academy blog
 
Picture of Kwame Osei
by Kwame Osei - Tuesday, 2 September 2014, 4:47 PM
Anyone in the world
Test
[ Modified: Wednesday, 3 September 2014, 11:48 AM ]
 
Rene Pieneman
by Rene Pieneman - Tuesday, 2 September 2014, 2:21 PM
Anyone in the world

Monday, 1 September 2014

27 colleagues of UTZ' Field Development department come together to brainstorm on different sustainable topics. Below is a picture of the kick off by our Executive Director. 


[ Modified: Wednesday, 3 September 2014, 8:58 AM ]
 
Page: () 1 2 3